โอกาสมาถึงแล้ว ลงทะเบียนนักเขียน ฟรี! เพียงอัพไฟล์ ก็ขาย E-book ได้ทันที

ลงทะเบียน (Register)

  E-Mail Address
password.
Retype your password.
 Pseudonym
อัพโหลดไฟล์โลโก้

ไฟล์ต้องเป็นสกุล .png .jpg .jpeg เท่านั้น และมีขนาดไม่เกิน 2MB (รูปควรมีขนาด 140*140 pixel)

**กรณีทำสัญญาในนามบริษัท หรือ นักเขียนมีอายุต่ำ 20 ปีบริบูรณ์ กรุณาติดต่อ 085-661-5539

ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงการใช้บริการ writer.naiin.com
ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงเงื่อนไขส่วนแบ่งรายได้ที่กำหนด